Titia Stichting

Titia Stichting

De Titia Stichting heeft als doel:

Invalide kinderen in derdewereldlanden weer mobiel te krijgen

Lopende Projecten

Twee orthopedisch chirurgen en een operatie assistente uit het Diaconessen ziekenhuis te Meppel gaan één a twee keer per jaar, twee weken opereren in het Njinikom ziekenhuis te Kameroen.

Financiële ondersteuning stichting Au, die jaarlijks 60 invalide kinderen de gelegenheid geeft om één week per jaar te kunnen wintersporten.

Financiële ondersteuning voor de aanschaf en onderhoud van orthopedisch instrumentarium in Kameroen.

Financiële ondersteuning bouwactiviteiten kinderafdeling van het Njinikom ziekenhuis in Kameroen.

Inkomsten

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Hetgeen betekent dat uw gift, voor u, tot zekere hoogte belastingaftrekbaar is en de stichting over de donaties geen belasting hoeft af te dragen.

Giften op rekening nr: NL32ABNA0492279446
Stichting Titia
Secretariaat Orthopedie Diaconessen Ziekenhuis
Postbus 502
7940 AM Meppel

Contactinformatie

Titia Stichting
Secretariaat Orthopedie Diaconessen Ziekenhuis

Postbus 502
7940 AM Meppel

Reisverslagen

Lees de reisverslagen (in pdf formaat) van onze missies naar Kenia en Kameroen voor meer informatie over de activiteiten van de Titia Stichting:

Steun de Titia Stichting

Wilt u de Titia Stichting steunen? Wist u dat uw gift, voor u, tot zekere hoogte aftrekbaar is van de belasting?
Lees verder...>