Titia Stichting

Titia Stichting

De Titia Stichting heeft als doel:

Invalide kinderen in derdewereldlanden weer mobiel te krijgen

Foto’s van de opening en zegening guesthouse in februari 2019

Het nieuwe guesthouse in Berekum, Ghana is gebouwd mede dankzij een donatie van de Titia Stichting.

Het guesthouse zal permanent gebruikt worden door Nederlandse tropenartsen in opleiding en co-assistenten en incidenteel door bezoekende specialisten (orthopeden en gynaecologen).

Het Holy Family Hospital krijgt moderne medische apparatuur

Het Holy Family Hospital in Berekum, Ghana bestaat in december 2018 70 jaar. Het ziekenhuis heeft nu een state-of-the-art C-Arm x-ray machine en orthopedische instrumenten ontvangen. De donaties zijn mogelijk gemaakt door de Stichting Berekum en de Titia Stichting. Meer informatie is te vinden op deze link.

Verslag 1e werkbezoek aan het Holy Family Hospital in Ghana

De Titia stichting heeft besloten zich terug te trekken uit Kameroen. Het is al een aantal jaren politiek onrustig in het land en de veiligheid is niet altijd gegarandeerd.  Een andere reden voor ons vertrek is de bestuurswisseling in het ziekenhuis in Njinikom waar we altijd kwamen. Vanwege deze ontwikkelingen, hebben we het even aangekeken of de zaken nog ten goede gingen keren maar dat was niet het geval. Hierdoor is het de afgelopen 3 jaar stil geweest op onze website.

We hebben gekeken naar andere mogelijke projecten en kwamen het goed lopende project in Ghana tegen van de gynaecologen uit het Isala ziekenhuis. We waren nieuwsgierig of er daar ook behoefte was aan orthopedische zorg voor kinderen.
Dit  heeft ons doen besluiten om eerst een oriënterend bezoek af te leggen om te inventariseren wat de wensen en mogelijkheden waren.

Zaterdag 10 februari 2018 zijn we vertrokken met een 6-persoons delegatie vanuit de Isala Kliniek naar Ghana.

Lees hier het complete verslag.

Eerdere projecten

Twee orthopedisch chirurgen en een operatie assistente uit het Diaconessen ziekenhuis te Meppel gingen één a twee keer per jaar, twee weken opereren in het Njinikom ziekenhuis te Kameroen.

Financiële ondersteuning stichting Au, die jaarlijks 60 invalide kinderen de gelegenheid geeft om één week per jaar te kunnen wintersporten.

Financiële ondersteuning voor de aanschaf en onderhoud van orthopedisch instrumentarium in Kameroen.

Financiële ondersteuning bouwactiviteiten kinderafdeling van het Njinikom ziekenhuis in Kameroen.

Inkomsten

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Hetgeen betekent dat uw gift, voor u, tot zekere hoogte belastingaftrekbaar is en de stichting over de donaties geen belasting hoeft af te dragen.

Giften op rekening nr: NL32ABNA0492279446
Stichting Titia
Secretariaat Orthopedie Isala Diaconessenhuis Meppel
Postbus 502
7940 AM Meppel

Contactinformatie

Titia Stichting
Secretariaat Orthopedie Isala Diaconessenhuis Meppel

Postbus 502
7940 AM Meppel

Reisverslagen

Lees de reisverslagen (in pdf formaat) van onze missies naar Ghana, Kameroen en Kenia voor meer informatie over de activiteiten van de Titia Stichting:

Steun de Titia Stichting

Wilt u de Titia Stichting steunen? Wist u dat uw gift, voor u, tot zekere hoogte aftrekbaar is van de belasting?
Lees verder...>