Titia Stichting

Geschiedenis

Mevrouw C.M. van den Broek (1924-2006) - roepnaam Titia - kwam na een ongelukkig uitgevoerde heupoperatie elders in 2003 terecht op de afdeling Orthopedie in Meppel alwaar ze een nieuwe heup kreeg. Ongelukkigerwijze brak ze de avond voor haar vertrek na een val haar andere heup. Een nieuwe operatie was nodig. Ook deze doorstond ze goed.
Als dank voor al de goede zorgen in het Diaconessen Ziekenhuis wilde zij iets tastbaars terugdoen. Dol als zij was op kinderen (helaas bleef zij zelf kinderloos) was al heel snel het plan geboren een Stichting op te richten die het mogelijk zou moeten maken om invalide kinderen in Derde Wereldlanden een kans te geven op een zelfstandig bestaan door middel van een orthopedische ingreep. Zo gebeurde ook. Zonder dat zij dat heeft geweten werd aan de Stichting haar naam gegeven want - bescheiden als zij was - had ze daar zeker geen goedkeuring aan gegeven. Helpen prima, maar vooral geen naamsbekendheid.

De Titia Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) wat zoveel wil zeggen dat zij over schenkingen geen belasting hoeft te betalen en dat schenkers de giften in principe in aftrek kunnen brengen mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Nadere informatie daarover wordt gaarne verstrekt door het Bestuur.

Sinds de oprichting in juni 2004 zijn verschillende projecten gerealiseerd, samenwerkingsverbanden opgestart en donaties gedaan.

Naast de Titia Stichting heeft mevrouw nog een aantal Fondsen opgezet zoals het Gepkeline Fonds dat zich op muzikaal gebied inzet voor kinderen en het Belle10 Fonds dat zich bezig houdt met ondersteuning van sportactiviteiten in brede zin voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen. Ten slotte mag niet onvermeld blijven het Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet (www.vandenbroeklohmanfonds.nl).

Contactinformatie

Titia Stichting
Secretariaat Orthopedie Isala Diaconessenhuis Meppel

Postbus 502
7940 AM Meppel

Reisverslagen

Lees de reisverslagen (in pdf formaat) van onze missies naar Ghana, Kameroen en Kenia voor meer informatie over de activiteiten van de Titia Stichting:

Steun de Titia Stichting

Wilt u de Titia Stichting steunen? Wist u dat uw gift, voor u, tot zekere hoogte aftrekbaar is van de belasting?
Lees verder...>